Verzuim en privacy: einde van het Eigen Regie model?

Naar aanleiding van nieuwe wetgeving, jurisprudentie en onderzoeksrapporten heeft de Autoriteit Persoonsgegevens besloten de publicatie ‘De zieke werknemer en privacy’ van februari 2008 te herzien en te actualiseren. Op 21… read more →