Oliemannetje, inspirator en kuitenbijter.

Mijn rol als consultant bij NS

Project Description

De laatste jaren maakt NS een duidelijk waarneembare ontwikkeling door die kan worden benoemd als het opschuiven van een technische bureaucratie naar een ondernemende dienstverlener. De oorspronkelijke dominantie van techniek en vakmanschap, die zich kenmerkt door hiërarchie, controle, standaardisatie en die activiteitgeoriënteerd is (“wij rijden treinen”) maakt geleidelijk plaats voor andere prioriteiten. Steeds meer wordt ook belangrijk gevonden dat er op een professionele wijze dienstverlenend wordt gewerkt, dat de hele keten (‘van deur tot deur’) wordt verzorgd, dat er klantvriendelijk wordt gewerkt en dat de maatschappelijke positie helder is (systeem- of ketengeoriënteerd).

De worsteling die met deze verschuiving gepaard gaat is in de huidige missie van NS terug te lezen: ” We willen steeds meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations”. In deze taal is de oriëntatie op activiteiten nog heel herkenbaar, de verschuiving van de focus op de dienstverlening zal vast en zeker ook in een nieuwe missie terugkomen. Mijn voorspelling voor de toekomstige missie van NS is: “We bezorgen onze klanten een aangename reis”.

Voor de reizigers van NS gaat deze ontwikkeling misschien traag, maar voor de medewerkers heeft deze ontwikkeling van de organisatie grote consequenties. Waar je vroeger als conducteur kennis moest hebben van het materiaal en het spoorboekje, is nu de omgang met lastige reizigers of het tijdig informeren bij vertragingen belangrijk. Waar vroeger een leidinggevende een vakman was die het voorbeeld was en instructies gaf, is het nu een coachende manager die zelf misschien nog nooit een trein heeft bestuurd. De verandering heeft dus veel impact op de (samenwerking tussen) medewerker en leidinggevende. En daarmee wordt de sturing op die samenwerking cruciaal. De gewenste (en maatschappelijk gezien geëiste) ontwikkeling van NS gaat goed wanneer deze sturing en ondersteuning ook steeds tijdig meegroeit. Dat vraagt voortdurende aanpassing en groei/ontwikkeling van de sturing en ondersteuning. Het lijnmanagement staat daarin centraal, het ondersteunen van hun ontwikkeling stelt hoge eisen aan de samenwerking met staf en externe dienstverleners.

Ik vervul daarin als consultant voor vraagstukken van inzetbaarheid een rol als oliemannetje, inspirator en kuitenbijter. Ik probeer zowel NS als de arbodienst te prikkelen en te verleiden om de ontwikkeling te stimuleren, om de volgende stappen te zetten. Daarbij is het belangrijk om vol te houden, te leren van successen, vast te houden wat goed gaat en steeds te werken aan draagvlak en met slimme praktijkmensen te zoeken naar slimme oplossingen.

 

Project Details

  • Client NS
  • Date 30 oktober 2013
  • Tags diensten, opdrachtgevers, strategie en leiderschap, sturen op inzetbaarheid

Related Projects

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...