Ontwikkeling NPR 6070 (NEN-praktijkrichtlijn).

Project Description

Medio 2010 is de NPR 6070: 2010 op de markt gekomen.

Deze praktijkrichtlijn is bedoeld om organisaties te ondersteunen in het realiseren van beleid dat leidt tot duurzaam inzetbare medewerkers. Hoewel ik me gewaardeerd voel omdat ik op grond van mijn ervaring en kennis ben gevraagd voor deze normcommissie, moet ik ook toegeven dat deze NPR niet heeft gebracht wat ik me ervan had voorgesteld. Het is een uitdaging geweest om de balans te vinden tussen de behoefte aan normalisatie enerzijds en de diversiteit aan belangen van betrokken deelnemende partijen anderzijds. Het maakproces was in die zin een zeer leerzame ervaring. Voeg eraan toe dat de doelgroep en gebruikers van deze richtlijn fors van elkaar kunnen verschillen in ambitie, ontwikkeling, sturing of andere organisatiekenmerken en het wordt erg ingewikkeld om dan de balans te vinden tussen visies en uitgangspunten aan de ene kant en operationele toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk aan de andere kant.

De richtlijn is bedoeld als houvast voor beleidsmakers die in hun organisatie de sturing op duurzame inzetbaarheid willen verbeteren. De richtlijn helpt om vanuit de ambitie en visie van de organisatie het eigen beleid op het terrein van duurzame inzetbaarheid vorm te geven en uit te voeren. In die zin is de NPR een eerste stap in de goede richting.

Helaas heeft de richtlijn niet echt geleid tot harmonisatie van begrippen. Daarvoor zijn er te veel belangen. De term ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt nog steeds op vele manieren gedefinieerd en op tal van verschillende zaken geplakt. Dit vergroot de verwarring en voedt cynisme (‘oude wijn in nieuwe zakken?’). Met name de relatie tot begrippen als gezondheid en vitaliteit leidt vaak tot misverstanden en onbegrip. Het videofilmpje van Blessing White (te starten door activatie van de knop “launch project”) geeft wat mij betreft een goed beeld van het begrip Duurzame Inzetbaarheid. Van harte aanbevolen!

 

Project Details

  • Client NEN
  • Date 30 oktober 2013
  • Tags producten, sturen op inzetbaarheid
Launch Project

Related Projects

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...