Succesvol samenwerken met arbodienst.

effectief en efficiënt sturen op inzetbaarheid

Project Description

Organiseren van een resultaatgerichte en effectieve samenwerking tussen afdeling HR, HSE en de externe arbodienst.

De organisatie in kwestie ondergaat door veranderingen in de markt een geleidelijke maar ingrijpende en voortdurende verandering. Die voortdurende verandering stelt hoge eisen aan de interne organisatie en vraagt veel van medewerkers en leidinggevenden. Door deze veranderingen in de organisatie verandert de focus van het management en betekent dit veel voor de samenwerking tussen management, leidinggevenden en medewerkers. De organisatie piept en kraakt en ook de interne stafafdelingen staan onder druk. De arbodienst ervaart deze verandering op meerdere manieren: medewerkers ervaren de verandering als toegenomen onzekerheid en/of druk en hebben behoefte aan steun, richting en vertrouwen. Tegelijk veranderen de bestaande contactlijnen in de klantorganisatie en de veranderingen in de organisatie leiden tot spanningen en tot verminderde (sturing op) inzetbaarheid.

Hoe krijgen we nu weer sturing op inzetbaarheid, gericht op de gewenste situatie en rekening houdend met de actuele stand van zaken?

Ik ben op projectbasis ingehuurd om klantorganisatie (opdrachtgever) en arbodienst te helpen opnieuw te bepalen hoe de ondersteuning en samenwerking het meest efficiënt en effectief kan plaatsvinden. Op basis van de ambities van de organisatie en de wijze waarop er intern in de organisatie wordt gestuurd, zijn uitgangspunten vastgesteld voor de dienstverlening. Vastgesteld is wat voor de opdrachtgever belangrijke resultaten zijn en welke samenwerkingsprocessen daarin cruciaal zijn. Er is opnieuw met betrokkenen gesproken en met elkaar afgesproken wat ze van elkaar mogen verwachten in die samenwerking en hoe ze elkaar daarin kunnen ondersteunen. Beide partners krijgen inzicht in elkaars proces en begrijpen nu ook beter het nut van bepaalde afspraken of de logica van gemaakte fouten.Vervolgens is de dienstverlening door de arbodienst opnieuw afgesproken en ingericht. Ook is hier een Arbo Balanced Scorecard geïntroduceerd om de voortgang van de procesverbeteringen te monitoren en het effect op het eindresultaat te meten. Door op deze wijze de gezamenlijke ambities vast te stellen en de kritische processen goed in beeld te hebben, verbetert de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier. De organisatie ervaart dat ze weer sturing heeft op inzetbaarheid en de dienstverlener kan daarin ondersteunen. Het vertrouwen in een goede en effectieve samenwerking is groot. En de resultaten zijn weer goed.

Project Details

  • Client diverse opdrachtgevers uit industrie, dienstensector, onderwijs etc.
  • Date 30 oktober 2013
  • Tags business balanced scorecard, opdrachtgevers, strategie en leiderschap, toepassingen in de praktijk

Related Projects

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...