Profiel.

Visie, ervaring, werkwijze: wat kunt u verwachten?

Gezonde, vitale en succesvolle organisaties

foto: Kees Muizelaar

foto: Kees Muizelaar

Ik heb een passie voor wezenlijke en taaie opgaven waar het gedrag van mensen een rol speelt. Vraagstukken die steeds terugkeren binnen organisaties of teams. Kwesties die soms al jaren spelen en waarin het niet goed lukt om er sturing op te krijgen. Thema’s die gelaagd zijn omdat ze betrekking hebben op de samenwerking tussen medewerker, leidinggevende en management.
Dergelijke vraagstukken manifesteren zich vaak door problemen met proceskwaliteit, verzuim en inzetbaarheid, motivatie, werkplezier, vertrouwensvraagstukken of onduidelijkheid. Soms is dan een steun in de rug welkom om een doorbraak te realiseren. Dat geeft energie en vertrouwen. De kunst is te weten wat werkt en hoe dat te doen. Ik ben een denker en een doener. Of, zoals één van mijn opdrachtgevers dat ooit beschreef: “Sicco steekt de hersens uit de mouwen”. Ik noem het echter  ‘anders denken, anders doen, gewoon doen!’. 

Onderstaand beschrijf ik invalshoeken van mijn werk aan de hand van een drietal thema’s (‘Expertises’). Deze thema’s vormen (vaak uitgedrukt in andere bewoordingen) aanleiding voor opdrachtgevers om contact met mij te zoeken.  

Contact

Expertise: duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelen van vitale organisaties, regie en sturing op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, gezondheid, veiligheid, welzijn. Stap voor stap, resultaatgericht, logisch en consistent.
Lees meer

Expertise: waarderend organiseren

Management- en teamontwikkeling, coaching. Ontwikkelen van gezamenlijke identiteit in teams en organisaties. Innoveren en proces- of programmamanagement bij complexe (beleids)opgaven.
Lees meer
.

Expertise: alignment, analyse en leiderschap

Organisatieontwikkeling met oog voor de menselijke maat. Management en direct leidinggevenden ondersteunen. Zodat teams in beweging komen en hun kwaliteiten en kracht inzetten ten behoeve van de ambities van de organisatie.
Lees meer

Anders denken, anders doen, gewoon doen

Hoe werk ik?

Ik dompel mezelf graag onder in de organisatie. Ik wil begrijpen hoe de dingen lopen, waarom het gaat zoals het gaat. Ik stel vragen en onderzoek feiten en meningen. Ik richt me op de werkelijkheid en op de gewenste situatie. Ik fungeer soms als oliemannetje, soms als lastpak en vaak als navigator: alles is gericht op het verbeteren van het proces zodat het gewenste resultaat wordt bereikt. Daarbij is het belangrijk dat de kwaliteit in de organisatie geborgd is: leer ze het zelf te doen! Ik kan daarbij allerlei rollen vervullen, van verandermanager, programma- of projectleider, adviseur, coach, business analist en soms ook als instructeur of trainer.

Wat kan ik?

Het werkveld is volop in beweging en het vak dus ook. Goede resultaten vragen vakmanschap in combinatie met enthousiasme en integriteit. Doordat ik sinds 1986 in deze tak van sport werkzaam ben, beschik ik over kennis, ervaring en methodieken op terreinen als veranderkunde, bedrijfsgezondheidszorg, coaching, adviesvaardigheden, project- & programmamanagement, systemisch kijken en opleiden.  Afhankelijk van de situatie hanteer ik een passende werkvorm, zoals simulaties, learning communities, managementgames, trainingen, werkconferenties of andere large scale interventies.

Welke vraagstukken of thema’s?

Taaie of weerbarstige vraagstukken worden meestal niet opgelost door een simpele ingreep. Vaak vraagt de oplossing een ander denkkader. Het is daarbij belangrijk dat deze oplossing draagvlak heeft in de eigen organisatie. Ik probeer vaak andere denkwijzen, presenteer de feiten soms op een afwijkende manier of hanteer werkvormen die mensen dwingen tot nadenken.

Wat kunt u verwachten?

In al mijn opdrachten geef ik heel veel energie, ben ik erg loyaal en open. Ik zet al mijn deskundigheid en professionele onafhankelijkheid in en werk betrouwbaar en zorgvuldig. Om het belang van een duurzame oplossing te onderstrepen, werk ik bij voorkeur gedurende langere termijnen om het resultaat te borgen.  Daarbij maak ik vaak afspraken over een vergoedingensystematiek waarbij de opdrachtgever aan het eind de waarde vaststelt van de door mij uitgevoerde werkzaamheden. Ik registreer de inspanningen en de opdrachtgever bepaalt de waarde.

gedragsregels en leveringsvoorwaarden

Als lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) respecteer ik de gedragscode. Ook mijn leveringsvoorwaarden zijn ontleend aan de Ooa. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met me voor nadere toelichting. Contact

Mijn loopbaan

Sinds 1986 ben ik werkzaam als adviseur voor de grootste bedrijven in Nederland (detail- en groothandel, elektronica, engineering, farmacie, financiële instellingen, onderwijs, telecommunicatie, transport, openbaar vervoer en zorg en welzijn). Ook deze organisaties willen graag betere resultaten bereiken met hun medewerkers, maar worstelen (mede door hun omvang) met de uitvoering of zijn nog niet tevreden over de behaalde resultaten. Ik heb veel ervaring opgedaan met het ondersteunen van deze grote organisaties. Ik help ze in het hele spectrum van ‘Richting’ via ‘Inrichting’ tot ‘Verrichting’, zodat de gewenste doelen heel helder worden, ze zicht krijgen hoe ze deze doelen daadwerkelijk kunnen bereiken en ze beschikken over de noodzakelijke vaardigheden. Daarbij leer ik ze het zelf te doen.
Bijna altijd lukt dat door de mensen in de organisatie op een slimmere wijze met elkaar te verbinden en met elkaar te laten samenwerken. Het uiteindelijke doel is een gezonde, vitale en succesvolle organisatie te realiseren. Daarbij is duurzame verandering in het gedrag de maat der dingen:”anders denken, anders doen: gewoon doen!”

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...