Kennisdossier Duurzame Inzetbaarheid.

Project Description

De naam ‘Duurzame Inzetbaarheid’ is in de laatste jaren een containerbegrip geworden. Dat er inmiddels diverse definities van inzetbaarheid in omloop zijn is al een teken aan de wand. Maar ook bij interventies en claims over behaalde resultaten wordt duidelijk dat er uiteenlopende criteria voor verbetering van duurzame inzetbaarheid worden gehanteerd. Het gevolg is dat menig auteur of adviseur zijn of haar eigen uitleg en definitie hanteert. Het gevolg is ofwel dat de interesse verloren raakt of dat geïnteresseerden in deze materie al gauw de draad kwijtraken.

Om enige duidelijkheid te scheppen is met steun van het ministerie van SZW een kennisdossier opgesteld waarin alle relevante informatie is verzameld. In dit dossier is het ontsluiten van de beschikbare en relevante kennis gerealiseerd door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Namens de Arbeid- en Organisatiedeskundigen ben ik mede-auteur van deze richtlijn.

Wanneer u rechts in beeld op de knop klikt (“Launch Project”), wordt het kennisdossier geopend als pdf.

Dit dossier bevat een heel aardige set van onderzoeksgegevens en inzichten die de geïnteresseerde lezer kan ondersteunen bij het kiezen van werkende maatregelen. Maar een waarschuwing is ook op zijn plaats: wat werkt bij de één, hoeft niet persé ook bij de ander de beste oplossing te zijn. Wat de één een ‘good practice’ noemt (ik vermijd expres de term ‘best practice’) kan bij een ander de plank volledig misslaan. Het blijft maatwerk en mensenwerk!

Project Details

  • Client Ministerie van SZW
  • Date 29 april 2012
  • Tags producten, sturen op inzetbaarheid
Launch Project

Related Projects

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...